رخش اذین نقش جهان ارائه بهترین وتنوع ترین طراحی های مدرن روز جهانی بابهترین ومجرب ترین
مهندسان وطراحان کارکشته مکانی شیک ودلخواهی را برای شما فراهم می کنند
این محصول دارای رنگ بندی وطراحی های مدرن وبا دوام ومقبولیت بالا
منحصربه فرد بودن این محصول باعث شیک بودن مکان دلخواه شما می شود
کاغذ دیواری (المانی وفرانسوی وایتالیایی وکره ای وچینی) ودراین مکانها(انواع مغازها وادارات وویلا ها وانواع ساختمان ها واتاق هاومجالس کنفرانس) به کار گرفته می شود.اجراء به صورت نقد واقساط
کاغد دیواری در اصفهان

.